תכנון פיננסי
  • 1. מיפוי נכסים:- ניתוח מערך ההשקעות הקיים ,איסוף נתונים ובנית דוח מצב נכסים כולל.
  • 2. בניית אסטרטגיה:- איפיון צרכים ,שלב זה נעשה בשיתוף עם הלקוח עפ"י צרכיו לטווח הקצר והארוך , בשלב זה נקבעת רמת הסיכון , פיזור גיאוגרפי ועוד.
  • 3. תזרים:-בניית תזרים משפחתי עד גיל הפרישה ותזרים נוסף מגיל פרישה עד 120.
  • 4. יישום האסטרטגיה :- בחירת מנהלי ההשקעות עפ"י מדדי איכות ומודל דירוג - Asset Allocation
  • 5. בקרה:- על מנהלי ההשקעות ו,יישום האסטרטגיה , מדדי ביצוע , עמלות ועוד, בקרה שוטפת מתמשכת.
  • 6. דווח:- דוח תשואות ומבנה נכסים תקופתי , פגישות אישיות. 
  • 7. עדכון:- בכל אירוע משפחתי משמעותי מעדכנים את האלוקציה והתזרים הרב שנתי . אירוע משמעותי = חתונה , מעבר ארץ , הפסקת עבודה פתאומית , מחלה , לידה וכו'