תכנון פיננסי

תהליך התכנון הפיננסי כולל מספר שלבים :

קרא עוד

תכנון פנסיוני

הנכסים הפנסיונים הנם חלק משמעותי מכלל הנכסים הפיננסים שמגלמים בחלקם הטבות ייחודיות במס , בעלויות ובתיכנוני הורשה.

קרא עוד

אשראי

כחלק מהתכנון הפיננסי הכולל נבדק גם תיק האשראי (הלוואות ומשכנתאות) הן מבחינת עלויות והן מבחינת תזרים , הצמדות ומטבעות.

קרא עוד

תכנון פרישה

בחירת המוצרים לחיסכון. בניית תזרים צפוי עד הפרישה ומהפרישה ועד 120 שנה.

קרא עוד