גמל להשקעה - נסיכה פיננסית

אנו שומעים הרבה את הצרוף מילים גמל להשקעה, אז מה זה? 
גמל להשקעה זו הגרסה הצעירה והמעודכנת של קופ"ג הוותיקה.
עד 2008 יכולנו לחסוך בקופ"ג ובתום 15 שנה למשוך את הסכום הנצבר כהוני לכל מטרה (לבני 60 ומעלה זה היה בתום 5 שנים)
מאז 2008 כל שקל שאנחנו מפקידים בקופ"ג ניתן למשיכה בגיל 60 וכקצבה בלבד . אין משיכות הוניות לכסף שהופקד לאחר 2008.בעצם חסמו לנו את האפשרות לחסוך בקופ"ג לצרכים שאינם קצבה לפנסיה 
בשנת 2016 אישר האוצר את התכנית גמל להשקעה שזו בעצם תכנית חיסכון עם הטבות מס משמעותיות

המאפיינים של גמל להשקעה

ניתן להשקיע במגוון מסלולים , אקטיביים (מניות , אג"ח ועוד) ומסלולים פסיביים (מדדים).
ניתן לעבור בין מסלולים ללא אירוע מס.
עלות ניהול ההשקעה – דמי ניהול בלבד.
ניתן להפקיד עד 70,000 ₪ בשנה 
הקופה נזילה בכל עת וניתנת למשיכה.
במשיכה הונית משלמים מס רווחי הון בשיעור 25% מהרווח הראלי , במשיכה כקצבה מגיל 60 פטורה ממס רווחי הון.
ההבדל המשמעותי בין קופת גמל רגילה לקופת גמל להשקעה = גמל להשקעה נזילה בכל עת.

למה לנסיכה הזו יש עתיד פנסיוני??? , בגיל 60+ נוכל למשוך קצבה פטורה ממס רווחי הון.