מפת הכספים שלכם - איך תאתרו את הנכסים הפיננסיים שברשותכם?

התנהלות פיננסית נכונה מתחילה קודם כל במודעות לכל ההכנסות והנכסים שיש לנו, אל מול כל ההוצאות. משק הבית צריך לדעת בדיוק אילו הכנסות יש לו, באיזה טווח הן צפויות להתקבל, אילו נכסים שאפשר להפיק מהם תשואה, מהם החסכונות, ואילו ביטוחים. רובנו לא נמצאים במעקב יומיומי שוטף אחרי כל הנכסים הפיננסיים והביטוחים שלנו, ולעיתים כספים רבים הולכים לאיבוד, וביטוחים שעשינו נשכחים. איך בכל זאת ניתן לדעת מה יש לנו, ואם מה שיש לנו מתאים לצרכינו?

 

איך מאתרים חשבונות בנק ופיקדונות רדומים

חשבונות בנק ניתן לאתר באתר "הר הכסף" שמפעילים בנק ישראל ורשות שוק ההון, הר הכסף הרשמי - www.itur.mof.gov.il. האתר מאפשר לאתר חשבונות רדומים שלא נעשו בהם פעולות ויש חשש שהבעלים שכחו את קיומם.


בנוסף האתר מאפשר לאתר פיקדונות לא פעילים, שהבנק לא הצליח ליצור קשר עם בעליהם בסמוך למועד הפירעון שלהם, וכן לאתר חשבונות על שם קרוב שנפטר .


איך מאתרים חסכונות פנסיוניים

אתר הר הכסף:

בהר הכסף ניתן לאתר גם פוליסות פנסיוניות, קרנות השתלמות וביטוחי חיים. תקבלו רשימה של כל המכשירים הפנסיוניים וביטוחי החיים הרדומים שלכם – כלומר אלו שלא הייתה בהם הפקדה או משיכה בשנה האחרונה.


הרשימה לא תכלול פרטים מלאים על הקרנות או הפוליסות, אך יהיה בה קישור לאתרי חברות הביטוח או בתי ההשקעות - שם, דרך הכניסה לאזור האישי, תוכלו לראות פרטים מלאים.


אתרי הגופים המנהלים את החסכונות:

בכניסה לאזור האישי שלכם באתר החברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני שלכם (חברת ביטוח, בית השקעות), תקבלו מידע על כלל המוצרים שיש לכם באותה החברה - הפעילים ואלו שאינם פעילים.

באזור האישי תוכלו לקבל מידע רב על המוצרים שברשותכם - ההפקדות החודשיות שהתקבלו (כך ניתן לוודא שההפקדות לקרן הפנסיה או לקרן ההשתלמות נעשות כסדרן), הפרמיות והתשלומים שאתם משלמים לגוף הפיננסי. חלק מהגופים אף מראים מהו שיעור הפנסיה החודשית הצפויה לכם בעת פרישה, ומהו שיעור פנסיית הנכות והשארים שקרן הפנסיה תעניק במקרה של נכות או מוות.


לגבי מוצרים ביטוחים, באזור האישי תוכלו לראות פוליסות שיש לכם ואילו כיסויים הן מעניקות, ואם אתם מעוניינים אפשר גם להזמין העתק מהפוליסה לצפייה. לבעלי ביטוחי החיים, דרך האתר האישי ניתן להזמין אישור מס על תשלומים לביטוח חיים, ולהגישם בסוף שנת המס למס הכנסה על מנת לקבל החזרים.


המסלקה הפנסיונית:

דרך נוספת לקבל תמונה מלאה על החסכונות הפנסיוניים שלכם הוא דרך אתר "המסלקה הפנסיונית". השימוש במסלקה דורש רישום, והוא בעלות של 20 שקל לכל בקשה. שלושה ימים לאחר תהליך הרישום, תקבלו מידע מכל הגופים המנהלים חסכונות פנסיוניים בישראל לגבי המוצרים שיש לכם אצלם.

 

איך מאתרים ביטוחים

אתר "הר הביטוח" מאפשר לכם לקבל מידע על כל פוליסות הביטוח שעל שמכם. שימו לב שאתם נכנסים לאתר הממשלתי הרשמי – www.harb.cma.gov.il.


באתר, תוכלו לראות את כל הביטוחים המופיעים על שמכם לפי הקטגוריות הבאות: ביטוחי עסק, ביטוחי דירה, ביטוחי רכב, ביטוחי חיים, ביטוחי אובדן כושר עבודה וביטוחי בריאות. האתר מאפשר גם איתור פוליסות של קרובי משפחה. בכל קטגוריה תוכלו לראות מה תאריך הפוליסה, מתי היא מסתיימת, מהו התשלום החודשי לחברת הביטוח, מהם עיקרי הביטוח, ומיהי החברה המבטחת.


בביטוחי הבריאות תוכלו לראות את כל הכיסויים שיש לכם על ידי חברות ביטוח פרטיות, ובהם גם כיסויים שנרכשו דרך קופת חולים כשהמבטחת היא חברת ביטוח פרטית - לדוגמה, ביטוח סיעודי לחברי קופת חולים. האתר לא מציג את הכיסויים במסגרת השב"ן (הביטוחים המשלימים) של קופות החולים.


למרות זאת, תוכלו לראות באתר האם יש לכם כיסויים כפולים: כמה פוליסות ביטוחי חיים יש לכם, והאם הביטוחים חופפים? האם יש לכם, למשל, כמה פוליסות שמכסות השתלות, תרופות מחוץ לסל או ניתוחים בחו"ל? האם יש לכם רכיבים בפוליסות השונות שאולי אתם כבר לא צריכים וחבל לשלם עבורם — למשל ייעוץ?

האתר מפנה לאזור האישי בחברת הביטוח המבטחת, בו ניתן לקבל מידע יותר מורחב על הביטוח, ואף לצפות בהעתק הפוליסה.