מה זה Credit score?

דירוג אשראי ללקוח פרטי הנו כלי חשוב המועיל לשני הצדדים – מחד, הגופים המלווים ונותני האשראי יוכלו לאמוד את רמת הסיכון של הלקוחות בצורה טובה יותר ולקבוע בהתאם לה את גובה הריבית, ומאידך, הצרכנים יזכו לקבל את תנאי האשראי האופטימליים עבורם ויצמצמו משמעותית את סכומי הכסף הגבוהים שהם משלמים כיום בגין ריביות ועמלות.

באמצעות קרדיט סקור ניתן לבנות ולבסס מערכת יחסים אמינה ויציבה בין נותני האשראי לצרכנים הפרטיים ולעודד מתן אשראי לציבור רחב יותר של לקוחות, בתנאים אטרקטיביים, לאור היכולת להעריך בצורה טובה את רמת הסיכון של כל לקוח ולהתאים אליה את גובה הריבית.

קרדיט סקור נקבע לפי שקלול של מגוון פרמטרים קבועים, בהם: סכום ההלוואות והאשראי אליו התחייב הלקוח מול הבנקים ונותני האשראי (אובליגו), מצב חשבונות האשראי החוץ בנקאיים, סך ההון העצמי והנכסים שבבעלותו ועוד. משתנה נוסף שנבדק הוא מוסר התשלומים של הצרכן, במסגרתו בוחנים האם היו לו פיגורים בהחזרי הלוואות או תשלומים אחרים, האם חזרו שיקים ובאיזו כמות, האם הוא צבר חובות כספיים ונפתחו נגדו תיקים בהוצאה לפועל, האם הוטלו עיקולים או מגבלות אחרות על חשבון הבנק ועוד. ככל שמוסר התשלומים של הלקוח חיובי ונרשמים עליו יותר נתונים חיוביים, כך דירוג האשראי שלו יהיה גבוה יותר והוא יוכל לקבל מהגוף המלווה תנאים טובים יותר, משום שרמת הסיכון שלו היא מועטה. יודגש, כי דירוג אשראי בוחן את היסטוריית הנתונים הפיננסיים בלבד ואינו מביא בחשבון נתונים אישיים שונים כגון מגדר, גיל, מקום מגורים, מוצא או לאום.

מהן ההשפעות של דירוג האשראי האישי?

דירוג אשראי ללקוח פרטי, משליך באופן ישיר על האפשרות העומדת לו לקבל הלוואה או אשראי לצרכים שונים, ומכתיב את סכום הריבית שעליו לשלם. זאת, בין אם מדובר על קבלת משכנתא לקניית דירה, הלוואה לרכישת כלי רכב, הגדלת מסגרת האשראי בבנק או הנפקה של כרטיס אשראי חדש. לכן, חשוב שכל אדם בציבור ישאל את עצמו מה דירוג האשראי שלי, לפני שהוא פונה לנותני האשראי, על מנת שיוכל לנצל אותו לטובתו האישית. כך, דירוג אשראי גבוה מאפשר לכל אדם לנהל משא ומתן ולהפחית את גובה הריביות על ההלוואות, להתמקח על גובה העמלות בבנק, לקבל תנאים אטרקטיביים יותר במשכנתא ועוד.

חשוב לדעת, שקיימת אפשרות לכל אדם ליצור מידע פיננסי חיובי ולשפר משמעותית את דירוג האשראי. ניתן לעשות זאת, בין היתר, על ידי עמידה במועדי התשלומים והחזרי חובות, העלאת השימוש בכרטיסי אשראי בכפוף ליכולת ההחזרים, הגדלת מסגרת האשראי בחשבון ועוד